Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Thay Đổi App

Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Thay Đổi Apk

Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Thay Đổi là tác phẩm của tác giả Karen CaseyKhi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Thay Đổi được ...

App details


1.0.0
4.0.3 and up
Everyone
0+
0

0 (0%) Votes

App description


Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Thay Đổi là tác phẩm của tác giả Karen Casey

Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Thay Đổi được trình bày trong 12 bước đơn giản, Khi Ta Thay Đổi, Thế Giới Sẽ Thay Đổi cung cấp cho chúng ta những hiểu biết cần thiết để tự tìm ra cách ứng xử hoà bình và tích cực trước mọi tình huống.

Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay đưa ra luận điểm: Chúng ta chỉ có hai lựa chọn thật sự trong đời.

Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay trình bày trong 12 bước đơn giản. Và cuốn sách Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi tiềm ẩn ý nghĩa của niềm tin đối với sức mạnh của nhận thức, nó sẽ chỉ cho chúng ta con đường tiến lên ấy

Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi giúp chúng ta có thể học cách suy nghĩ trước khi hành động. Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi giúp chúng ta có thể học cách hành động bằng trái tim yêu thương thay vì phản ứng bằng thái độ tức giận hay tổn thương.

You may also like these apps